לשאלה הבאה » « לשאלה הקודמת

איך עיוורים חוצים את הכביש?

כאשר אדם עיוור מגיע לשפת המדרכה בעזרת כלב הנחיה או מקל הנחיה הוא נעצר, מאזין לתנועה, לכיוון ממנו מגיעים רכבים, ממתין לרגע של שקט וחוצה בבטחה את הכביש.
במעברי חציה מסוימים ישנה מערכת רמזורים המפיקים צליל מיוחד לעיוורים כאשר ע"פ הצליל יודע האדם העיוור אם האור ברמזור הוא ירוק או אדום.
הנה הצליל שנשמע כאשר הרמזור בצע אדום: תיק,  תיק,  תיק. הנה הצליל שנשמע כאשר הרמזור בצבע ירוק: תיק, תיק, תיק....
במוזיאון מתקיימת תערוכה הנקראת דיאלוג בחשכה, בתערוכה לומדים על עולמם של העיוורים.