התחל»

נגישות האתר

אנחנו מאוד משתדלים שהאתר יהיה נגיש ונוח לכולם!
אם נתקלתם בבעיה בבקשה פנו אלינו:
lammmamail@gmail.com
רבקה, אחראית נגישות האתר, תשתדל לעזור.

אופן הגלישה:

להתחלת הגלישה כדאי ללחוץ בדף הבית על כפתור "התחל"
ולאחר מכן לנווט בעזרת הכפתורים "לשאלה הבאה" "לשאלה קודמת" או לדף הבית.
כל שאלה מלווה בכפתור שמיעה, בלחיצה על הכפתור, תוכלו לשמוע הקראה קולית של התוכן.
לאודות ויצירת קשר ניתן לגשת לתפריט העליון.

בעיות נגישות באתר:

בעמודי הנושאים ובדף הפרטי כל הכותרות של השאלות מוגדרות ככותרות ראשיות (h1)
התקלה זמנית ותתוקן בקרוב.

בקיצור:

נשמח לקבל פידבק לגבי חווית השימוש באתר שלנו, אנחנו רוצים שכל הילדים יוכלו ליהנות ממנו!