לשאלה הבאה » « לשאלה הקודמת

איך מישהו חירש יודע שמצלצלים בדלת?

פעמון הדלת מחובר למנורה. כאשר מצלצלים בפעמון הדלת, האורות בבית מהבהבים ואז האדם החירש יודע שמישהו נמצא מחוץ לדלת.
במוזיאון מתקיימת תערוכה הנקראת הזמנה לשקט, בתערוכה לומדים על עולמם של החירשים.