לשאלה הבאה » « לשאלה הקודמת

איך מבדילים בין חלזונות לחלזונים?

חלק מהחלזונות הם דו מיניים. זאת אומרת שכל חילזון הוא גם בן וגם בת. החילזון שבתמונה נקרא חילזון רומי והוא גם בן וגם בת. חילזון תפוח מוזהב, שניתן למצוא באקווריומים, הוא או בן או בת. אפשר להבדיל מי חילזון תפוח מוזהב בן ומי בת לפי זה שבדרך כלל הבנות יותר גדולות מהבנים.