לשאלה הבאה » « לשאלה הקודמת

למה לחודש תשרי קוראים תשרי?

לחודש תשרי קוראים "תשרי" בגלל שבשפה האכדית משמעות המילה "תשרי" היא התחלה. השפה האכדית היא שפה עתיקה, שהיום כבר לא משתמשים בה. השתמשו בה בארץ בבל, בתקופה שיהודים גרו שם, כי סילקו אותם מארץ ישראל.