לשאלה הבאה » « לשאלה הקודמת

האם פוני הוא סוס ילד?

לא, פוני הוא סוג של סוס בגודל נמוך. סוס פוני ילד גודל להיות סוס פוני מבוגר. סוסי הפוני מאוד מיוחדים, ולא כל סוס נמוך נחשב לפוני. אפשר להבדיל סוס פוני מסוס ילד, לפי זה שסוס הפוני נראה רחב יותר מסוס ילד שהוא לא פוני.